03.02.2016.

NAJNOVIJE

Gaudeamus će svim majkama po povratku s rodiljnog dopusta podići plaću za 5%

Gimnazija Gaudeamus iz Osijeka uputit će na Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor inicijativu za donošenje zakona kojim će se porezno rasteretiti poduzetnike za poreze i doprinose za iznos povećane plaće od 5%.

U slučaju odobrenja poreznog rasterećenja dodatno će povećati 5% iznosa plaće za visinu poreznog rasterećenja.

Gimnazija Gaudeamus namjerava i dalje koristiti EU fondove u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama kako bi majkama osigurali fleksibilno radno vrijeme i rad od kuće, a samim time više provođenja vremena s djetetom.

Prema neslužbenim podatcima u RH je u 2015. godini rođeno oko 32000 djece. Sigurni su da ćemo se svi vrlo brzo susresti s negativnim posljedicama manjka radno aktivnog stanovništva te vjeruju da će ova njihova aktivnost, uz donošenje konkretnih mjera pronatalitetne politike, pokrenuti cijelu društvenu zajednicu u pravcu povećanja broja rođene djece.


VEZANO