20.02.2016.

NAJNOVIJE

Posude za prikupljanje otpada više neće biti smještene na javnim površinama!

Kako bi se smanjile količine miješanog komunalnog otpada, koje se svakodnevno stvaraju nekontroliranim odlaganjem u kontejnere smještene na javnoj površini, nove posude za prikupljanje otpada neće biti više smještene na javnim površinama već u objektima ili drugim prostorima korisnika.

Tako ružni zeleni kontejneri za prikupljanje mještovitog otpada na Vijencu Ivana Meštrovića već odlaze u prošlost. Ovim će se rješiti estetski problem koji je godinama prisutan na javnim prostorima gdje su se prostori oko zelenih kontejnera pretvorili u minideponije, a i brojni ekootoci više ne služe svrsi onako kako je predviđeno.

Tako će svi korisnici dobiti kante dovoljnog obujma, a na Vijencu Ivana Meštrovića do sada su postojala 104 kontejnera. Od sada će se građani brinuti o higijeni posuda, a cilj je do 50% smanjiti količinu miješanog otpada do 2020. godine. Nije u redu što se u kontejnerima nalazi i građevinski otpad, pa će sada korisnici plaćati stvarni volumen umjesto kao do sada da im kante pune slučajni prolaznici.

Ispravno postupanje sukladno naputcima kontrolirat će komunalna služba Grada. Sve ovo moglo se čuti na konferenciji za novinare održanoj jučer, 19. veljače u prostoru Gradske četvrti Tvrđa, na kojoj su ovaj unaprijeđeni sustav skupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada predstavili gradonačelnik Ivan Vrkić, direktor Unikoma Davor Vić te predsjednik Vijeća Gradske četvrti “Tvrđa” Zoran Batnožić.


VEZANO