03.02.2014.

NAJNOVIJE

A.C.T.I.V.E. – pomoć mladima pri samozapošljavanju

Dana 31.siječnja 2014. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Osijeku održan je inicijalni sastanak projektnog tima projekta A.C.T.I.V.E. – Activity and Creativity Through Ideas and Ventures = Employment, sufinanciranog sredstvima EU. Na sastanku su sudjelovali predstavnici nositelja projekta (Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku) te svih partnera projekta (Centar za poduzetništvo Osijek, Hrvatska udruga poslodavaca- Regionalni ured Osijek, Poduzetnički inkubator Bios d.o.o., Trgovačka i komercijalna škola „Davor Milas” Osijek, Obrtnička škola Osijek, Turistička i ugostiteljska škola Osijek, Druga srednja škola „Beli Manastir”). Pridruženi partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Osječko-baranjska županija. Opći cilj projekta A.C.T.I.V.E. je poboljšati preduvjete za zapošljivost i samozapošljavanje mladih ljudi u Slavoniji i Baranji, posebno studenata i učenika kao i nezaposlenih osoba bez radnog iskustva dok će se specifičnim ciljevima doprinijeti povećanju zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi u Slavoniji i Baranji (provodeći informiranja, savjetovanja i edukacije o proaktivnom pristupu tržištu rada i samozapošljavanju, ohrabrivanju i razvoju poduzetničkih vještina) i stvoriti preduvijeti za kontinuiranu pomoć mladima (studentima i učenicima posljednjih godina obrazovanja u OBŽ i nezaposlenim mladim ljudima bez radnog iskustva s ciljem motivacije, osnaživanja i pružanja pomoći u pokretanju poduzetničkog pothvata) kroz aktivnosti Poduzetničkog inkubatora – inkubatora za mlade. Planirano trajanje projekta je 20 mjeseci, a projekt započinje s provedbom 1.veljače 2014. godine.

 

Ekonomski fakultet također je izdao natječaj za izbor jednog stručnog  suradnika na projektu A.C.T.I.V.E. na određeno vrijeme od 20 mjeseci (0d 15.veljače 2014. do 14.listopada 2015.godine) s pola radnog vremena (20 sati tjedno) za rad u provedbi projektnih aktivnosti  s projektnim timom i voditeljem projekta


VEZANO