05.02.2014.

NAJNOVIJE

Godina borbe protiv rada na crno

U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava predstavljen je projekt 2014. – godina borbe protiv rada na ‘crno’. Projekt je zamišljen u tri dijela: Preventivne akcije, mjere za suzbijanje rada na crno i treća represivna razina, odnosno inspektorat rada.

 

Ministar Mrsić je upozorio kako rad na crno šteti radnicima, poslodavcima i društvu u cjelini. Najčešći oblici rada na crno su zapošljavanje radnika bez ugovora o radu i bez prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, zatim kršenje propisa o radnom vremenu, nezakonito zapošljavanje stranaca. Tu također spada i rad na temelju prividnih ugovora, te isplaćivanje plaće ili dijela plaće ‘na ruke’, odnosno ‘ispod stola’. Rad  na crno ministar je okarakterizirao kao nelojalnu konkurenciju, koja šteti gospodarstvu, državi i radnicima koji su zaposleni na taj način.

 

Iako inspektoratu zasada nedostoje oko četrdesetak inspektora, neće se zapošljavati novi nego je najavljena reorganizacija. Također je najavljen besplatni broj telefona za prijavu rada na crno te povisivanje kazni za prekršitelje.


VEZANO