09.06.2016.

NAJNOVIJE

ICT Znanstveni laboratorij

Filozofski fakultet u Osijeku domaćin je konferencije „Poticanje djece i mladih na odabir STEM i ICT područja kao vlastitog područja zanimanja“. Sudionike i goste pozdravio je zamjenik gradonačelnika Denis Ambruš.

Tom je prilikom Ambruš istaknuo važnost razvoja procesa obrazovanja koji mora biti u stalnom suglasju s procesom napretka tehnologije, jer samo tako možemo imati kvalitetne obrazovane kadrove koji su konkurentni i na međunarodnom tržištu.

Jedan od takvih koraka je EU projekt „ICT Znanstveni laboratorij“ koji je glavni sadržaj ove konferencije, a provodi se u partnerstvu gimnazije Gaudeamus iz Osijeka, gimnazije Pitagora iz Splita i Filozofskog fakulteta iz Osijeka.

Nacionalni problem malog broja upisanih u STEM i ICT studijske programe prisutan je i na razini gimnazija uključenih u projekt te se ovim projektom žele poboljšati uvjeti za stjecanje kompetencija unutar tih područja u obje gimnazije, a prije samog pristupanja učenika tercijarnom obrazovanju.

Projekt pridonosi smanjenju navedenog problema izradom modernog i ciljanog programa fakultativnih predmeta modula „ICT znanstveni laboratorij“ čija je osnova provedba edukacije učenika temeljene na ishodima učenja u području informatičko-komunikacijske tehnologije i prirodnih znanosti na moderan i učenicima prilagođen način.

Projekt je predstavio Ivica Zelić, iz gimnazije Gaudeamus pojasnivši kako je modul inovativan u tome što kroz usvajanje sadržaja učenici prihvaćaju znanja i vještine jednostavnih razvojnih programera te tijekom procesa učenja sudjeluju u konkretnim projektima stvaranja virtualnih pokusa iz STEM predmeta koji će postati OER (Open educational resource) i na taj način dostupni na hrvatskom jeziku svim učenicima u Hrvatskoj.


VEZANO