13.02.2014.

NAJNOVIJE

Industrijska strategija RH 2014. – 2020.

Osječko-baranjskim gospodarstvenicima je 12. veljače u HGK Županijskoj komori Osijek predstavljena Industrijska strategije RH 2014 – 2020. Materijal je ukratko predstavio  Tomislav Radoš, savjetnik ministra gospodarstva te voditelj tima za izradu Strategije, te pomoćnica ministra gospodarstva Sabina Škrtić, v.d. predsjednica HGK. Predstavljanje je održano u suradnji Ministarstva gospodarstva, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca.

Industrijska strategija obuhvaća tri glavna područja: prerađivačku industriju, građevinarstvo te informacije i komunikacije.

U strategiji su, prema kriterijima profitabilnosti, izvozne orijentacije i veličine poddjelatnosti identificirane ključne industrijske djelatnosti koje imaju najveću sposobnost rasta, razvoja i zapošljavanja. To su: proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka; proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda; proizvodnja gotovih metalnih proizvoda;  računalno programiranje, savjetovanje i povezane djelatnosti (ICT); proizvodnja električne opreme te  proizvodnja strojeva i uređaja.

U Strategiji su definirani slijedeći ciljevi: rast obujma industrijske proizvodnje po prosječnoj godišnjoj stopi od 2,85%, otvaranje oko 85.000 novih radnih mjesta do kraja 2020. godine, od čega bi minimalno 30% bili visokoobrazovani kadrovi, a također se predviđa rast produktivnosti radne snage za 68,9% te rast izvoza za 30%. Strategija predviđa i promjenu strukture izvoza u korist izvoza proizvoda visoke dodane vrijednosti u zadanom razdoblju.

Četiri ključna područja djelovanja koje industrijska strategija definira su stvaranje stabilnog investicijskog okruženja, poticanje strateške suradnje industrije i obrazovnog sustava, restrukturiranje javne uprave i administracije te razvoj tržišta kapitala.

Nakon odgovaranja na pitanja i primjedbe prisutnih gospodarstvenika predstavnici Ministarstva gospodarstva su pozvali sve gospodarstvenike i druge zainteresirane za ovu problematiku da daju sugestije vezano za Staregiju te ukažu na moguća rješenja. Javna rasprava sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Industrijske strategije 2014.-2020. traje do 7. ožujka 2014.

Nacrt prijedloga Industrijske strategije RH  2014.-2020., Dokument za savjetovanje o Nacrtu Industrijske strategije RH  2014.-2020., te
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju mogu se naći na stranicama Ministarstva gospodarstva.


VEZANO