22.02.2018.

NAJNOVIJE

Klaster zdravstvenog turizma “Pannonian Health”

Prema predviđanjima Svjetske zdravstvene organizacije briga o zdravlju postat će jedna od najjačih svjetskih industrija, a razvoj zdravstvenoga turizma u Hrvatskoj bilježi rast i po prihodima i po broju zaposlenih iz godine u godinu.

Medicinski turizam tako nije samo produljio turističku sezonu na Jadranu, već su njegovi potencijali prepoznati i u istočnoj Hrvatskoj. U korak sa svjetskim trendovima, inicijativa povezivanja različitih sudionika na tržištu i stvaranje novih destinacija medicinskog turizma, koje se nužno ne podudaraju s postojećim granicama gradova, općina i županija istočne Hrvatske, osnovno je polazište osnovanoga Klastera zdravstvenog turizma Pannonian Health.

Službeno predstavljanje Klastera zdravstvenog turizma Pannonian Health koje će se održati u utorak, 27. veljače 2018. godine, u 10:00 sati u svečanoj vijećnici Županijske skupštine Osječko-baranjske županije (Županijska ulica 4, Osijek).

Više informacija o Klasteru, njegovim ciljevima, budućim aktivnostima i zajedničkom nastupu na inozemnim i domaćim tržištima, s jasnim ciljem ucrtavanja Slavonije i Baranje na kartu poželjnih zdravstveno-turističkih odredišta, na službenom predstavljanju, u ime članova Klastera zdravstvenog turizma Pannonian Health, pružit će Zrinka Vlašić, predsjednica Klastera.  

O gospodarskom značaju zdravstvenoga turizma za regiju i perspektivama njegova razvoja u širim razmjerima, na predstavljanju će govoriti Marcel Medak, predsjednik Zajednice zdravstvenog turizma Hrvatske gospodarske komore.

Cijeli koncept medicinskoga turizma temelji se na umrežavanju i suradnji, a jedan od ciljeva Klastera upravo je brendiranje Grada Osijeka, ali i Slavonije i Baranje kao “destinacije zdravlja”. Stoga će o novim suradnjama i zajedničkim projektima na predstavljanju Klastera govoriti gradonačelnik Grada Osijeka, Ivan Vrkić te osječko-baranjski župan Ivan Anušić, koji je i sam inicijator udruživanja pet slavonskih županija u stvaranju brenda Slavonije kao turističke destinacije i uspješnije realizacije velikih turističkih potencijala u realne projekte u okviru Upravnoga odjela za kontinentalni turizam Osječko-baranjske županije


VEZANO