09.03.2018.

NAJNOVIJE

Konjička predstava u Đakovu

U zatvorenoj jahaonici Državne ergele Đakovo u utorak, 13. ožujka 2018. godine, s početkom u 13:00 h, održati će se predstava izuzetno atraktivnog konjičkog programa.

Predstava u trajanju od 30 minuta zamišljena je kao glazbeno prikazni program rada i obuke konja Državne ergele Đakovo. Prikazat će se rad jahača – kvadrila sa četiri jahača i rad dvaju jahača u paru („Pas De Deux“), te program sa zapregama – zasebne točke sa jednopregom, dvoprezima i četveropregom. Konji koji sudjeluju u programu lipicanske su pasmine u vlasništvu ergele Đakovo.

Ergela u Đakovu osnovana je 1506. godine te je najstarija  Ergela u Europi sa dugom tradicijom uzgoja konja na tom području.

Vaše upite o konjičkim predstavama ili rezervacije na: turizam@ergela-djakovo.hr ili 031/822-535


VEZANO