09.09.2017.

NAJNOVIJE

Nedostatak odgojiteljica u osječkim vrtićima

U rujnu su raspisana dva natječaja za odgojiteljice kojima se na određeno vrijeme zapošljava 20 novih.Prema aktualnom Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja, u odgojno-obrazovnu skupinu djece u redovitom programu u dobi od navršenih šest do navršenih 12 mjeseci može se uključiti najviše petero djece, od 13 do 18 mjeseci osmero, od 19 do 24 mjeseca najviše 12 djece. U trećoj se godini može uključiti najviše 14 djece, u četvrtoj godini 18 djece, u petoj najviše 20 djece, u šestoj godini najviše 23 djece, a u sedmoj godini do polaska u školu najviše 25 djece. Sve uz napomenu kako s djecom jasličke dobi od šest mjeseci do navršene prve godine života u 10-satnom programu trebaju raditi najmanje tri odgojitelja na petoro mališana, dok svaka druga skupina djece koja boravi u vrtiću od 7 do 10 sati mora imati po dva odgojitelja.

Osječka je stvarnost takva da je ove pedagoške godine u ustanovu Dječji vrtić Osijek upisano 2936 mališana, od kojih 382 u jasličke, a 2554 u vrtićke programe. O njima se ukupno brine 240 odgojitelja u 124 odgojne skupine. I dok se po pitanju broja odgojitelja u vrtićima po skupinama generalno poštuje pedagoški standard, situacija je drukčija nakon što se pogleda koliko je djece u skupinama. Naime, u najvećem je broju skupina (bez obzira na dob) između 20 i 25 djece. Ista je situacija i u jaslicama, s time da je u skupinama djece jasličke dobi u stratu odgojiteljica osjetno manje negoli je to pedagoškim standardom propisano. Dakle, prema grubim procjenama, Dječji vrtić Osijek trebao bi u najmanju ruku zaposliti još stotinu odgojiteljica!

Svjesni su toga u Upravi Dječjeg vrtića Osijek u kojemu kažu kako posljednjih nekoliko godina rade sve što je moguće da se ustanova približi pedagoškim standardima, te da su u tomu u pojedinim vrtićima i uspjeli. Kao i da su, upravo imajući na umu približavanje vrtića pedagoškom standardu, u rujnu raspisana dva natječaja za odgojiteljice kojima se na određeno vrijeme zapošljava 20 novih, od kojih samo njih osam kao zamjene za rodiljne dopuste i bolovanja. No, hoće li ovaj potez biti dovoljan iduće pedagoške godine, kada se, prema najavama ravnateljice Dječjeg vrtića Osijek, Svjetlane Takač, očekuje val masovnog umirovljenja prve generacije odgojitelja koji su sedamdesetih godina prošlog stoljeća završili studij predškolskog odgoja u sklopu nekadašnjeg Pedagoškog fakulteta te koji su zbog potrebe stanovništva počeli raditi već kao apsolventi?

Ostaje vidjeti i nadati se da će osnivač osječke predškolske ustanova, Grad Osijek, održati svoje obećanje o poboljšanju kvalitete jasličkih i vrtićkih usluga. Naime, upitani o ovoj temi iz Grada ovih dana tek neslužbeno komentiraju kako svi daljnji projekti vezani uz Dječji vrtić Osijek čekaju formiranje i početak rada novog Upravnog odbora, ali i ishod natječaja za mjesto ravnatelja koji je na “repertoaru” u prosincu.


VEZANO