13.01.2016.

NAJNOVIJE

Novi standardi financiranja programa, projekata i aktivnosti udruga

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, koja je stupila na snagu prošle godine, uz Zakon o udrugama (iz 2014.), utvrdila je nova pravila, odnosno standarde financiranja programa/projekata kao i aktivnosti udruga. Grad Osijek uskladio je sve svoje postojeće opće akte kojima se uređuje financiranje udruga s ovim odredbama, a novosti su predstavili gradonačelnik Ivan Vrkić i tajnica Grada Jadranka Nikolov.

Najveće promjene odnose se na:

 • FINANCIRAT ĆE SE PROJEKTI I PROGRAMI TE AKTIVNOSTI UDRUGA SAMO TEMELJEM JAVNIH NATJEČAJA ODNOSNO JAVNIH POZIVA
  Drugim riječima, čelnik tijela lokalne ili regionalne samouprave nema više mogućnost samostalnog odlučivanja o dodjeli financijskih sredstava udruzi temeljem upućenih zamolbi tijekom godine, što na s dovodi i do sljedeće novine;
 • SVE PRIJAVE RAZMATRA NADLEŽNO POVJERENSTVO sastavljeno od stručnih osoba vezanih uz područje s kojeg projekti/programi/aktivnosti udruga dolaze;
 • SA SVIM UDRUGAMA KOJIMA SU ODOBRENA SREDSTVA SKLAPA SE UGOVOR

Grad Osijek će u 2016. temeljem donesenog Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2016. financirati projekte i programe te aktivnosti udruga u ukupnom iznosu od 1.354.500,00 kuna.

1) FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA

 • do kraja siječnja 2016. Grad Osijek raspisat će Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2016.
 • ukupni iznos raspoloživih sredstava: 787.500,00 kuna
 • planira se financirati oko 60 projekata i programa
 • raspon sredstava po pojedinom projektu iznositi će od 2.000,00 do 35.000,00 kn
 • Javni natječaj biti će raspisan za deset (10) područja financiranja za koja su sredstva predviđena na odgovarajućim pozicijama Proračuna Grada Osijeka za 2016.

2) FINANCIRANJE AKTIVNOSTI UDRUGA

 • tijekom veljače i ožujka Grad Osijek raspisati će pet (5) javnih poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u 2016. Grad Osijek će trajati do iskorištenja sredstava
 • ukupni iznos raspoloživih sredstava: 567.000,00 kuna
 • planira se financirati oko 140 jednokratnih aktivnosti udruga
 • raspon sredstava po pojedinoj aktivnosti iznosit će od 1.000,00 do 30.000,00 kn
 • Javni pozivi biti će raspisan za pet (5) područja financiranja za koja su sredstva predviđena na odgovarajućim pozicijama Proračuna Grada Osijeka za 2016.

Javni pozivi prema područjima:
1. Javni poziv za financiranje aktivnosti udruga u području socijalnog poduzetništva (edukacije i savjetovanja radi razvoja poduzetništva) iz Proračuna Grada Osijeka u 2016.
2. Javni poziv za financiranje aktivnosti udruga u području zdravstvene i socijalno-humanitarne zaštite iz Proračuna Grada Osijeka u 2016.
3. Javni poziv za financiranje aktivnosti udruga od posebnog značenja za Grad Osijek iz područja kulture iz Proračuna Grada Osijeka u 2016.
4. Javni poziv za financiranje aktivnosti udruga u području sporta iz Proračuna Grada Osijeka u 2016.
5. Javni poziv za financiranje aktivnosti udruga u području promicanja vrijednosti Domovinskog rata iz Proračuna Grada Osijeka u 2016.

Javni natječaj i javni pozivi s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom biti će objavljeni na službenoj Internet stranici Grada Osijeka.

Izvor i foto: osijek.hr


VEZANO