12.08.2015.

NAJNOVIJE

Odlučeno je – HRT postupao nezakonito i sada možete odjaviti pretplatu!

Visoki upravni sud Republike Hrvatske je odlučio – HRT je postupao nezakonito kada je provjeravao korištenja odjavljenog prijamnika, odnosno nakon što bi vlasnik prijamnika odbio kontroloru pristup u stan, ponovno bi prijavljivao istoga za plaćanje mjesečne pristojbe.

“Nezakonitost postoji i zbog propisivanja mogućnosti svakodobne kontrole posjeda i/ili vlasništva prijamnika. Naime, zakon o HRT-u ne sadrži odredbe koje bi regulirale način kontrole korištenja odjavljenog prijamnika, odnosno način na koji bi ovlaštene osobe HRT-a, ne povrijeđujući ustavna načela nepovredivosti doma i zaštite privatnosti, mogle obavljati tu zadaću. Ovako kako je to propisano osporenom Odlukom nije zakonito”, ističe se u odluci objavljenoj 7. kolovoza.

“Također, nezakonitost postoji i s obzirom na činjenicu da se propisuje svojevrsna sankcija za obveznika pristojbe u slučaju odbijanja, odnosno, onemogućavanja HRT-a u provođenju kontrole posjeda prijamnika na način da je HRT ovlašten ponovno prijaviti ga za plaćanje mjesečne pristojbe, a za što nema ovlaštenje u Zakonu o HRT-u.

Naime, prema odredbi članka 47. Zakona o HRT-u, korištenjem neprijavljenog prijamnika ili korištenjem prijamnika nakon odjave obveznik pristojbe čini prekršaj za koji je propisana novčana kazna. Budući da su za prekršaje i prekršajne kazne nadležni prekršajni sudovi, Visoki upravni sud RH smatra da je donositelj predmetne odluke izašao iz zakonskih okvira u smislu da je neovlašteno propisao sankciju za neprijavljivanje prijamnika odnosno korištenja odjavljenog prijamnika.

U tim slučajevima HRT je protiv obveznika pristojbe mogao jedino podnijeti prekršajnu prijavu (optužni prijedlog) nadležnom prekršajnom sudu te pokrenuti prekršajni postupak, na što je kao pravna osoba s javnim ovlastima izravno ovlašten temeljem odredbe članka 109. stavka 1. točke 3. Prekršajnog zakona”, zaključuje se.

U popodnevnim satima stiglo je i priopćenje HRT-a, u kojemu govore kako će naći načina da poštuju sudsku odluku te da naplaćuju pristojbu:

“Hrvatska radiotelevizija će, kao i uvijek, poštivati sve zakone i zakonske propise te mjerodavne odluke i postupati u skladu s njima. U ovome konkretnom slučaju to znači da će HRT i dalje provoditi odredbe Zakona o HRT-u koji u članku 34. kaže kako svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik, odnosno drugi uređaj za prijam radijskoga ili audiovizualnoga programa na području Republike Hrvatske, koje je pokriveno prijenosnim signalom, obvezan HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu.  

Napominjemo kako odlukom Visokoga upravnog suda nije promijenjen Zakon o HRT-u nego HRT u skladu s tom odlukom treba promijeniti dio svoje odluke o načinu odjave prijamnika. HRT će prema toj odluci i postupiti i istodobno pronaći pravne modele kojima će se osigurati poštivanje sudske odluke i nesmetano provođenje Zakona o HRT-u u dijelu koji se odnosi na naplatu mjesečne pristojbe.”

Kako odjaviti tv prijamnik?

Potrebno je samo ispuniti obrazac zahtjeva za odjavu prijemnika, dostupan na službenim web stranicama HRT-a te ga potpisanog poslati na adresu sjedišta HRT-a: RJ PRISTOJBA, Prisavlje 3, 10 000 Zagreb. To se može učiniti osobno, poštom ili putem druge ovlaštene pravne ili fizičke osobe.

Odjava vrijedi s prvim sljedećim mjesecom od datuma izjave, a prema najnovijoj presudi, korisnik nakon toga više nije dužan dozvoliti kontroloru HRT-a ulazak u stan, niti ga HRT ga zbog toga smije ponovo prijaviti za plaćanje mjesečne pristojbe.

Izvor: index.hr


VEZANO