09.01.2014.

NAJNOVIJE

Osnovana katedra Jean Monneta na osječkom Sveučilištu

Od 2010. godine u okviru integriranog diplomskog studija na Pravnom fakultetu u Osijeku studenti na V. godini studija imaju mogućnosti između više različitih modula izabrati i Europskopravni modul. Kroz nastavu studenti su uključeni u Jean Monnet program koji je financiran od EU, a na temelju kojeg razvijaju i stječu znanja vezana za pravne aspekte regionalne i međunarodne suradnje EU, kroz seminare i radionice uče pisati EU projekte i surađuju sa sveučilištem u Pečuhu.

 

Kako piše Glas Slavonije osječko Sveučilište dalo je suglasnost za osnivanje katedre Jean Monneta za europsko radno pravo, europsko pravo jednakosti i europsko pravo ljudskih prava na Pravnom fakultetu u Osijeku. Prodekan osječkog Pravnog fakulteta Mario Vinković prijavio je projekt za financiranje od strane EU,a uz njega katedru će činiti Mirela Župan, Nivez Mazur-Kumrić, Ivana Barković-Bojanić i Helga Špadina. Iznos kojim je financiran projekt iznosi 45.000 eura.

 

Nastava će se izvoditi na hrvatskom jeziku i po potrebi na engleskom jeziku. Katedra će biti dostupna svim osječkim studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, a za svaki položeni kolegij biti će im izdana potvrda o završenom programu i o ostvarenim ETC bodovima.

 

Pošto je naša županija jedna od vodećih po privlačenju sredstava iz EU fondova, a danas kada je teško naći posao, možda je upravo ovo jedna od mogućnosti za mlade da si na temelju stečenog znanja stvore veće perspektive za zapošljavanje.


VEZANO