09.01.2018.

NAJNOVIJE

Počeli upisi u obavezan predškolski program

Predškolski  je program obavezan za djecu koja nisu bila obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, a rođena su u razdoblju od 1.4.2011. do 31.3.2012.

 

Ustanova Dječji vrtić Osijek počela je s upisima u predškolski program. Upisi će trajati do 19. siječnja u Dječjem vrtiću Osijek na Vijencu Ivana Meštrovića 7 (2. kat) od 8 do 14 sati.

Predškolski program trajat će  250 sati, a provodit će se od 1. veljače do 30. ožujka u dječjim vrtićima Radost, Maslačak, Jaglenac, Josipovac i Zvončić te je, naravno, besplatan

Svrha programa je priprema djeteta za polazak u školu stoga je naglasak na poticanju djetetove samostalnosti i socijalizacije.

Roditelji se mole da pravodobno predaju zahtjev za upis djeteta kako bi se osigurali primjereni prostorni i vremenski uvjeti za prihvat djece, a obrazac zahtjeva može se preuzeti na internetskoj stranici www.vrticiosijek.hr.

Uz zahtjev treba priložiti presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete, preslike osobnih iskaznica roditelja, nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centar za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju, liječničku potvrdu i iskaznicu imunizacije.

Roditeljski sastanak održat će se 30. siječnja 2018. godine u 18 sati u sjedištu ustanove Dječji vrtić.

foto: Dječji vrtić Osijek


VEZANO