24.01.2014.

ZADNJE GALERIJE

Pogledi – dvadeseto stoljeće u fundusu GLUO-a

Izložbom “Pogledi – dvadeseto stoljeće u fundusu GLUO-a” otvoren je prostor slikama, grafikama, crtežima i skulpturama raznim autora koje su svi ovih godina prikupljali, istraživali i čuvali kao dio povijesne baštine. Izložba predstavlja 71 autora sa 186 djela prve kategorije.