22.11.2017.

NAJNOVIJE

Policija provodi pojačani nadzor brzine kretanja vozila

Na području Republike Hrvatske, tako i čitave Osječko – baranjske županije, policijski službenici provest će pojačani 24-satni nadzor brzine kretanja vozila i to od 23. studenog s početkom u 6 sati do 24. studenog u 6 sati. Lokacije na kojima će se obavljati nadzor određene su prema prijedlozima građana.

 

Za provođenje akcije odabrane su slijedeće lokacije:

PODRUČJE POSTAJE PROMETNE POLICIJE OSIJEK

6,30 do 7,15 sati, Josipovac,

7,30 do 8,30 sati, Višnjevac, I. B. Mažuranića, (zona 30 km),

8,45 do 10,00 sati, Osijek, Dunavska,

10,30 do 11,30 sati, Osijek, Kozjačka,

14,45 do 12,45 sati, Osijek, Š. Petefija,

13,00 do 13,30 sati, Osijek, S-cesta,

14,30 do 15,30 sati, Osijek, Tvrđavica,

15,45 do 16,45 sati, Osijek, Zeleno polje,

17,00 do 18,00 sati, Osijek, Dunavska,

18,30 do 19,30 sati, Osijek, Kozjačka,

19,45 do 21,30 sati, Osijek, Tvrđavica,

14,30 do 18,30 sati, Osijek, DC-7,

19,00 do 21,30 sati, Osijek, DC-2,

22,30 do 1,30 sati, Osijek, DC-7,

22,30 do 1,30 sati, Osijek, Cara Hadrijana,

1,45 do 3,00 sati, Osijek, Divaltova,

2,00 do 5,30 sati, Osijek, DC-2,

3,30 do 4,30 sati, Osijek, Dunavska,

4,45 do 5,30 sati, Osijek, Vinkovačka,

 

PODRUČJE POLICIJSKE POSTAJE NAŠICE

6,10 do 8,00 sati, Vukojevci, braće Radića,

8,10 do 10,00 sati, Jelisavac, I. B. Slovaka,

10,30 do 12,00 sati  Brezik Našički, bana Josipa Jelačića,

12,10 do 13,30 sati, Našice, V. Lisinskog ( STP – Našice),

14,10 do 16,00 sati, Velimirovac, bana Jelačića,

16,10 do 18,00 sati, Jelisavac, I. B. Slovaka,

18,30 do 20,00 sati, Našice, V. Lisinskog ( STP – Našice),

20,00 do 21,30 sati, Brezik Našički, bana Josipa Jelačića,

22,15 do 00,00 sati, Koška,

0,10 do 2,00 sati, Jelisavac, I. B. Slovaka,

2,30 do 3,50 sati, Vukojevci, Braće Radića,

4,00 do 5,30 sati, Markovac Našički, Franje Strapača,

PODRUČJE POLICIJSKE POSTAJE ĐAKOVO

6,30 do 8,00 sati, Đakovo, Nikole i Jurja Tordinca,

8,00 do 10,00 sati, Đakovo, Franje Račkog,

10,30 do 12,00 sati, Semeljci, Braće Radića,

12,00 do 13,30 sati, Viškovci, Grobljanska,

14,30 do 16,00 sati, Đakovo, Dragutina Domjanića,

16,00 do 17,00 sati, Selci Đakovački, B. J. Jelačića,

17,30 do 19,30 sati, Soljak,

22,30 do 0,00 sati, DC-7, Kuševac, Ante Starčevića

0,00 do 2,00 sati, DC-7, đakovačka obilaznica,

2,30 do 4,00 sati, Đakovo, A. Starčevića,

4,00 do 5,30 sati, Đakovo, Nikole Tesle,

PODRUČJE POLICIJSKE POSTAJE BELI MANASTIR                                        

6,00 do 8,00 sati, DC-7, Beli Manastir, Osječka,

8,15 do 10,00 sati, DC-7, Branjin Vrh,

10,00 do 12,00 sati, Kozarac, zapadna obilaznica,

13,00 do 15,00 sati, DC-212, Suza – Zmajevac,

15,15 do 17,00 sati, DC-7, Beli Manastir, Osječka,

18,00 do 20,00 sati, DC-7, Beli Manastir, Osječka,

20,15 do 22,00 sati, DC-7, Branjin Vrh,

22,15 do 24,00 sati, Kozarac, zapadna obilaznica,

1,00 do 3,00 sati, DC-212, Kneževi Vinogradi – Suza,

3,15 do 6,00 sati, DC-7, Beli Manastir, Osječka,

0,30 do 2,00 sati, Kozarac, Međimurska,

2,30 do 3,30 sati, DC-7, ciglana – Karanac,

4,00 do 5,30 sati, Beli Manastir, Osječka,

PODRUČJE POLICIJSKE POSTAJE BELIŠĆE

6,10 do 7,50 sati, DC-34, Belišće – Veliškovci,

8,00 do 9,40 sati, Petrijevci, Stjepana Radića,

9,50 do 11,30 sati, DC-2, Bizovac, Kr. Tomislava,

12,00 do 13,30 sati, ŽC-4060, Ladimirevci – Bizovac,

14,15 do 15,50 sati, Valpovo, B. J. Jelačića,

16,00 do 17,30 sati, Ivanovci, P. Preradovića,

17,40 do 19,20 sati, Harkanovci, Matije Gupca,

19,50 do 21,30 sati, DC-34, valpovačka obilaznica,

22,15 do 23,50 sati, Šag, Braće Radića,

0,00 do 1,30 sati, Petrijevci, Stjepana Radića,

2,00 do 3,40 sati, Valpovo, B. J. Jelačića,

3,50 do 5,30 sati, DC-34, valpovačka obilaznica,

PODRUČJE POLICIJSKE POSTAJE DONJI MIHOLJAC

6,00 do 9,00 sati, Črnkovci, K. A. Stepinca,

9,15 do 12,00 sati, Podravski Podgajci, V. Nazora,

12,15 do 15,00 sati, Sveti Đurađ, A. Radića,

15,15 do 18,00 sati, Donji Miholjac, obilaznica,

18,00 do 21,00 sati, Donji Miholjac, obilaznica,

21,15 do 24,00 sati, Beničanci, I. L. Ribara,

0,15 do 3,00 sati, Magadenovac, Glavna,

3,15 do 1,10 sati, Miholjački Poreč, Glavna,


VEZANO