03.07.2015.

NAJNOVIJE

Sajam “Okusi Panonije” u Tvrđi

Gimnazija Gaudeamus iz Osijeka u sklopu projekta Okusi Panonije, koji financira Europska unija kroz IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska, organizira treći sajam na koji poziva u subotu, 4. srpnja 2015. u 11 sati u Osijeku, na Trgu Svetog Trojstva.

Na tom sajmu svoje će gastro i turističke usluge predstaviti razni davatelji. U okviru projekta predviđena su ukupno tri sajma, a ovaj treći trajat će od 11 do 14 sati.

Na sajmu će biti predstavljeni i tradicionalni slavonski proizvodi i najreprezentativniji Panonski ručak uz gastronomsko-vinsku radionicu.

Partneri projekta Okusi Panonije, koji je započeo 01.08.2014., uz gimnaziju Gaudeamus iz Osijeka jesu Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft, Magyar Gasztronómiai Egyesület. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,5 milijuna kuna od čega Europska unija financira 85% vrijednosti projekta. Projekt će rezultirati uspostavom prekogranične, 100 km duge gastronomske rute koja će obuhvatiti oko 200 zanimljivih odredišta od Pečuha do Osijeka uključujući male poduzetnike koji nude svoje usluge, hranu i smještaj na toj ruti.

Cilj projekta povećanje je turističke atraktivnosti regije, a glavni cilj viša je razina dodane vrijednosti u gastro-vinskoj ponudi na cijeloj ruti. Ta ruta bit će promovirana raznim marketinškim aktivnostima, između ostalog i marketinškom kampanjom te infopultovima u Pečuhu i Osijeku.


VEZANO