29.05.2015.

NAJNOVIJE

Sajam u Tikvešu – srcu Kopačkog rita

Gimnazija Gaudeamus iz Osijeka u sklopu projekta Okusi Panonije, koji financira Europska
unija kroz IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska, organizira sajam na koji poziva u subotu, 30. svibnja 2015. u 11:30 sati u selu Tikveš, srcu Kopačkog rita.

Na tom sajmu svoje će gastro i turističke usluge predstaviti razni davatelji. U okviru projekta predviđena su ukupno tri sajma, a ovaj prvi trajat će od 10 do 18 sati. Na sajmu će biti predstavljeni i tradicionalni slavonski proizvodi i najreprezentativniji Panonski ručak uz gastronomsko‐vinsku radionicu.

Partneri projekta Okusi Panonije, koji je započeo 1. kolovoza 2014., uz gimnaziju Gaudeamus  iz Osijeka jesu Dél‐Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft, Magyar Gasztronómiai
Egyesület. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,5 milijuna kuna od čega Europska unija
financira 85% vrijednosti projekta.

Projekt će rezultirati uspostavom prekogranične, 100 km duge gastronomske rute koja će  obuhvatiti oko 200 zanimljivih odredišta od Pečuha do Osijeka uključujući male poduzetnike koji nude svoje usluge, hranu i smještaj na toj ruti.

Cilj projekta je povećanje turističke atraktivnosti regije, a glavni cilj viša je razina dodane
vrijednosti u gastro‐vinskoj ponudi na cijeloj ruti. Ta ruta bit će promovirana raznim marketinškim aktivnostima, između ostalog i marketinškom kampanjom te infopultovima u Pečuhu i Osijeku.

Putokaz:

Tikveš putokaz


VEZANO