25.01.2014.

NAJNOVIJE

Stižu žute kante za razvrstavanje plastičnog otpada

Svi građani će sredinom godine početi razvrstavati plastični otpad, a trenutno je u tijeku podjela opreme po kućanstvima za koju iz Unikoma smatraju da bi trebala do ljeta biti podjeljena svim građanima.

 

Žute kante su kapaciteta 360 litara, a kroz zajednički projekt sa Sremskom Mitrovicom planira se nabaviti 1300 žutih kanti. U Osijeku je prošle godine prikupljeno 110 tona plastičnog otpada, te je cilj ovog projekta razvijanje ekološke svijesti i smanjenje količine otpada koja se odvozi na deponij. Daljni razvitak ekološke svijesti planira se razgradnjom biorazgradivog otpada, ali da bi do toga došlo potrebno je izgraditi kompostanu čija je gradnja predviđena na Biljskoj cesti ali još uvijek nije započela.


VEZANO