Tag Archives: di si sutra? u Sakuntala parku

Lega, di si sutra? u Sakuntala parku

U povodu Europskog tjedna mladih, Udruga za rad s mladima Breza u suradnji s Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom te uz podršku Mreže mladih Hrvatske, Iskre waldorfske inicijative i Volonterskog centra Osijek, u petak (5. svibnja) od 11 do 13 sati u Sakuntala parku u središtu grada, organizira inicijativu mladih pod nazivom „Lega, di si sutra?“. Inicijativa zamišljena kao interaktivno događanje s fokusom na mogućnosti u društvu mladih osoba te njihov odabir zaposlenja, bit će ujedno i prilika za strukturirani dijalog mladih s predstavnicima lokalnih vlasti Grada i Županije. Cijelo će se događanje pratiti putem Facebook-a što će ujedno biti i prilika mladima u dobi od 15 do 25 godina za sudjelovanje u foto natječaju za najbolju fotografiju i poruku iz parka. Uz pomoć sponzora osigurali smo nekoliko vrlo vrijednih i zanimljivih nagrada. Više o inicijativi kao i pravilima sudjelovanja u foto natječaju možete naći na FB-u Udruga Breza te pratiti putem #LegaDiSiSutra?