Tag Archives: đokica

Program za predškolce „Tintilinići” ponovno u Osijeku

Dječja osječka kreativna kućica ponovno pokreće integrirani program za predškolsku djecu koja ne pohađaju vrtić „Tintilinići”. Program je namijenjen isključivo djeci u dobi od 4 do 6 godina koja ne pohađaju vrtić i traje od 31. listopada 2016. do kraja lipnja 2017.godine.

Cilj programa je osigurati cjelovit razvoj osobnosti djeteta, zadovoljenje interesa i potreba, stjecanje znanja i vještina koje će mu pomoći pri snalaženju u svakodnevnom životu te pri polasku u školu. Program je namijenjen isključivo djeci u dobi od 4 do 6 godina koja ne pohađaju vrtić i trajeod 31. listopada 2016.g. do kraja lipnja 2017.g. Održavat će se dva puta tjedno, od 9 do 11 sati. Broj mjesta je ograničen. Prijave se primaju do 26. listopada godine. Prijavu je potrebno izvršiti putem e-pošteudruga.dokkica[a]gmail[dot]comsa sljedećim podacima: ime i prezime djeteta, datum rođenja djeteta, ime i prezime i broj telefona roditelja.

Zadaće programa:
– Razvijanje navika tjelesnog vježbanja te razvijanje motoričkih sposobnosti kroz tjelesne aktivnosti.
– Poticanje na poštivanje pravila.
– Razvijanje kulturno-higijenskih navika te navika koje pridonose našem zdravlju.
– Poticanje suradničkog ponašanja i timskog rada.
– Jačanje emocionalne stabilnosti, sigurnosti i samopouzdanja.
– Razvijanje empatije, tolerancije i nenasilnog rješavanje problema.
– Poticanje na iskazivanje i realizaciju vlastitih ideja, planiranje i provedbu aktivnosti te razvoj kritičkog mišljenja.
– Poticanje na učenje otkrivanjem, istraživanjem i rješavanjem problema.
– Razvijanje sposobnost uočavanja veza i odnosa među pojmovima, predmetima i pojavama.
– Stvaranje radnih navika kod kuće i u udruzi.

– Razvijanje predčitalačkih i grafomotoričkih vještina.
– Razvijanje ekološke svijesti.
– Razvijanje komunikacijskih vještina.
– Poticanje kreativnog izražavanja i maštanja.
– Razumijevanje doživljaja književnih, scenskih, likovnih i glazbenih djela.
– Stjecanje i proširivanje temeljnih znanja iz prometne kulture.
– Obilježavanje blagdana, praznika i važnih dana tijekom trajanja programa.