Tag Archives: državna matura 2017

Objavljeni ispitni katalozi za državnu maturu 2016./2017.godine

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je ispitne kataloge za predstojeću državnu maturu 2017. godine. Još jedino nisu izašli katalozi za strane jezike, među kojima birate treći obvezni predmet na maturi, a iz NCVVO-a nas obavještavaju da su u pripremi i da će uskoro biti online.

Uz ispitne kataloge koje možete naći na ovoj poveznici, ove godine je novost da su na stranicama NCVVO-a za većinu predmeta objavili i ogledne ispite, koji vam prikazuju kakav je model testa koji će se naći na državnoj maturi.

Najviše pozornosti kao i obično privlači katalog iz Hrvatskog jezika, jer osim ispita znanja, sadrži i popis lektira za esej za obje razine. Osim toga, pokazuje se da je materinji jezik maturantima redovno predmet, koji im zadaje najviše glavobolje.