Tag Archives: godi keller seminar osijek odgoj djece znatiželja waldorf

Godi Keller: Znatiželja – kako je održati?

Pedagoški seminar jednog od najvećih svjetskih pedagoških stručnjaka – Godi Kellera, pod nazivom “Znatiželja – kako je održati?” održat će se u Osijeku, 26. ožujka.

Intrigantna tema, koja zaokuplja kako pedagoge, tako i roditelje, otvara nam mogućnost da zahvatimo u dječju (ljudsku) prirodu, vidimo kreativne i cjelovite pedagoške metode te uvidimo mogućnost pristupa u odgoju i obrazovanju drugačijom kvalitetom, a sve s ciljem održavanja i poticanja znatiželje, želje za istraživanjem i učenjem te ljubavi prema svijetu.

Kotizacija za seminar je 100,00 kn, Uplatom za seminar ostvarujte mogućnost pridruženog članstva u udruzi ISKRA waldorfska inicijativa za 2017.g., a time mogućnost osobnog doprinosa unutar svih naših daljnjih akitvnosti :)

Za sudjelovanje na seminaru je potrebno popuniti PRIJAVNICU putem linka: https://goo.gl/forms/kShTUKMdWo9ehne12

Seminar će se održati u nedjelju (26.03.2017.) od 09-12h na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (Cara Hadrijana 10).

O VODITELJU:
Voditelj seminara je svjetski poznati pedagog Godi Keller, koji je voditelj međunarodne Škole za roditelje, neovisni je predavač, učitelj i pisac te je niz godina bio je predavač na Rudolf Steiner University College u Oslu. Danas je predavač i redoviti stručni suradnik mnogih pedagoških ustanova u Europi te seminara za roditelje. Gospodin Keller je posebno angažiran u program pomaganja mladima koji su odustali od obrazovanja. Uz duhovit pristup svakoj temi, s posebnim osjećajem za publiku, Godi Keller u Školi za roditelje (koja se već godinama odvija u Norveškoj, Švedskoj, Mađarskoj, Islandu i Sloveniji) nastavlja svoj rad za djecu kroz edukaciju odraslih.

Napomena:
Nastavak seminara će se održati isključivo za studente FOOZOS-a (5. godina), u ponedjeljak 27.03. u 10h te će biti besplatan.​