Tag Archives: lista kandidata

Na listi čekanja za gradski stan ukupno 278 kandidata

Nova lista kandidata za davanje gradskih stanova u najam počet će vrijediti od 11. prosinca ove godine, a trajat će dvije godine. Tako će se ukupno 278 kandidata, koji su na listi čekanja, moći nadati da će u sljedeće dvije godine dobiti gradski stan.

Prema raspisanom natječaju podneseno je ukupno 325 zahtjeva za uvrštavanje na listu kandidata, a od 325 zahtjeva utvrđeno je osam nepravodobnih te 13 zahtjeva koji ne sadržavaju ispravu i dokaze o ispunjavanju uvjeta. Također, 21 zahtjev nije ispunjavao uvjete iz natječaja, a pet je zahtjeva riješeno prema listi iz 2013. godine, još uvijek važećoj.

Naime, lista kandidata bit će konačna ako ne bude bilo prigovora na prijedlog liste. No ako ih bude, o njima će odlučiti gradonačelnik Ivan Vrkić u roku od 30 dana od isteka roka za prigovore.

Izvor: Glas Slavonije