Tag Archives: osječki vatrogasci bbez plaće fale novci

Osječki vatrogasci mogli bi ostati bez plaće za prosinac?

Javna profesionalna vatrogasna postrojba (JPVP) Osijek našla se u problemu zbog nedostatka za isplate plaća vatrogasaca. Za plaću koja se treba isplatiti u prosincu nedostaje oko 300.000 kuna. Boris Banjan, zapovjednik JPVP-a Osijek, kaže da je na Upravnom vijeću donesen prijedlog da se prenamijene sredstva unutar proračuna postrojbe, no je li to zakonito tek treba odlučiti Grad Osijek.

– Plaće u studenome su isplaćene, no problematična je plaća koju trebamo isplatiti u prosincu. Za nju nedostaje oko 300 tisuća kuna. Problem je nastao jer nas je od početka prošle godine dočekala suspenzija zakona o nagradama državnih službenika i namještenika kojim smo morali isplaćivati nagrade radnicima od 4, 8 i 10 posto. Sukladno prijašnjem ugovoru za državne službenike i namještenike ukinuli smo ta davanja, no 1. siječnja kad je nastupio novi zakon o uvođenju tih davanja bili smo prisiljeni to isplaćivati. Grad Osijek nije prihvatio isplatu dodatnih sredstava i kažu da je to država donijela, pa neka država i plati. Došao je kraj godine, novac za plaće se potrošio i velik dio novca nedostaje – kazao je Banjan.

Ljiljana Belajdžić, pročelnica Upravnog odjela Grada Osijeka, kazala je da vatrogasci nisu trebali isplaćivati ono što nemaju, jer su dobili i više novca nego prijašnjih godina, no nisu njime raspolagali na pravi način.

– Najvažnije je istaknuti da se na vatrogastvu i vatrogascima ne smije štedjeti. Profesionalna vatrogasna postrojba dobiva dio sredstava od Grada, a dio od države, i ako su odlučili isplaćivati nešto što nije bilo u okviru proračuna, trebali su sredstva zaraditi na tržištu ili pravilnicima i rasporedom omogućiti da se novac pribavi. Moraju naučiti pravilno raspolagati proračunskim sredstvima, jer će se isti problem pojaviti i sljedeće godine ako to ne učine – kazala je pročelnica. Pri tome se ne misli na naplaćivanje intervencija gdje su ugroženi životi ljudi, već npr. skidanja mačaka s drveća i slično.

Kako ističe Belajdžić, već godinama Grad upozorava JPVP da ne mogu trošiti novac koji nemaju u proračunu, a Grad trenutno nema novca da im pomogne, kada im je već plaćeno.

– Grad je upozoravao i da osim mjera štednje, restrikcije i racionalizacije poslovanja, postoje i načini naplate usluga na tržištu i da ako žele isplatiti neka sredstva koja nemaju, moraju ih zaraditi. Vatrogasci su neupitni u svojoj kvaliteti i sve što rade treba poštovati, no ovo je pitanje raspolaganja i trošenja sredstava – istaknula je pročelnica Upravnog odjela. S. Lacić

Sandra LACIĆ (Glas Slavonije)