Tag Archives: predupisi u vrtić kad počinju osijek

Predupisi u vrtiće i jaslice od 18. travnja

Bliži se vrijeme predupisa i upisa predškolaca na području grada Osijeka i Čepina u Dječji vrtić Osijek za pedagošku godinu 2017./2018. Jaslice i vrtić sufinancira Grad Osijek u iznosu od 60 posto, a 40 posto iznosa plaćaju roditelji. Dakle, 640 kuna plaća se cjelodnevni 10-satni program s uključenim obrokom te 400 kuna za kraći program, no iznosi mogu biti drukčiji, ovisno o pravima na olakšice roditelja ili skrbnika.
Roditelji ili skrbnici na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića trebaju pronaći zahtjev za upis, isprintati ga, popuniti i predati u upravnu zgradu Dječjeg vrtića na Vijencu Ivana Meštrovića 7, i to od 18. do 28. travnja, svakim radnim danom od 7.30 do 16.30 sati. Ravnateljica Svjetlana Takač savjetuje roditelje da prilikom predaje zahtjeva ponesu svu dokumentaciju koja je naznačena na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića.
– Uz zahtjev, roditelji su dužni predati i presliku rodnog lista za dijete, uvjerenje o prebivalištu/boravištu ili presliku osobne iskaznice za roditelja korisnika usluga te potvrdu o zaposlenju roditelja – kaže ravnateljica Takač. Ističe da, ako ostvaruju prava na olakšicu pri plaćanju, također na mrežnoj stranici trebaju proučiti koji su sve dokumenti potrebni kako bi mogli ostvariti ta prava.
U zahtjevu roditelji trebaju odabrati u koji vrtić, odnosno jaslice žele upisati dijete te u koje programe. U vrtićima se provode redoviti cjelodnevni ili poludnevni programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi usklađeni s radnim vremenom zaposlenih roditelja i potrebama djeteta te posebni programi, kao što su: programi ranog učenja stranog jezika, športski programi, ekološki programi i programi odgoja za održivi razvoj, vjerski programi te kraći glazbeni, likovni, dramsko-scenski, francuski jezik te programi za djecu s teškoćama i djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.
Od 8. do 19. svibnja održat će se upisni razgovori s pedagogom, defektologom, logopedom i drugim stručnjacima za sve dječje vrtiće u Osijeku i njihove podcentre u Čepinu, Vladislavcima i Vuki. Obavijest o rezultatima i upisima djece u pojedine programe bit će objavljena 1. lipnja u svim podcentrima, a upisi će se održati od 5. do 21. lipnja. Djeca primljena slijedom rješenja polaze u dječji vrtić i jaslice početkom pedagoške godine – od 1. rujna 2017.
Jasenka PEJAKOVIĆ (Glas Slavonije)