Tag Archives: psihološku pomoć

Besplatan tečaj za psihološku pomoć – pomagače

Cilj programa je edukacija ljudi koji će biti u stanju pružiti prvu psihološku pomoć osobama s psihičkim poteškoćama, civilnim žrtvama rata i drugim žrtvama rata, mladima, starijim osobama, migrantima i svima u vašoj općini kojima je potrebna pomoć.

Program će se održavati dva sata tjedno u trajanju od otprilike godinu dana. Stvarna duljina tečaja će se odrediti prema potrebama i željama polaznika.

Za sudjelovanje nije potrebno posebno prethodno obrazovanja ili radno iskustvo, osim želje i smisla za rad s drugim ljudima. Sudionici će dobitipotvrdu o sudjelovanju i sposobnosti po završetku tečaja.

Tečaj je besplatan.

Po završetku tečaja biti će formirana mreža pružatelja psihosocijalne pomoći, uz stručnu superviziju i drugu pomoć po želji i potrebi.

Prijave za sudjelovanje se primaju do 15. rujna 2016. godine, a za sve informacije obratite se na telefon 0995178171 ili email: cwwppos@gmail.com

Više o samoj edukaciji pročitajte ovdje: Pet_Hr_001 , ili na www.cwwpp.org .