Tag Archives: željko turkalj

Osijek dobio Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju

Osijek je dobio Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, čiji je nositelj Osječko Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera. Continue reading

Novi studij u Osijeku – Kreativne terapije na Umjetničkoj akademiji!

U vijećnici Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u utorak, 26. siječnja 2016. godine, održana je 4. sjednica Senata Sveučilišta Continue reading