03.09.2015.

NAJNOVIJE

U Osijeku otvoren prvi Centar za sigurniji Internet u Hrvatskoj

Jučer, 2. rujna u 11 sati održana je konferencija za medije Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek u sklopu projekta “Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place”. Koordinator projekta, kojega financira Europska unija je Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Filozofski fakultet, a partneri su: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Terrakom d.o.o (Terrakom) i Grad Osijek. Njegova vrijednost iznosi 236.198,00 € od čega EU financira 118.099,00 € (50%), a 50% sufinanciraju nositelj i partneri na projektu.

Naime, u sklopu Projekta osnovat će se Centar za sigurniji Internet koji će se sastojati od Helpline-a za savjetovanje djece i roditelja, Hotline-a za primanje informacija javnosti koje se tiču ilegalnog sadržaja na internetu koji će služiti kao nacionalna platforma za dojave i koja će biti dostupna svima. Osim Helpline-a i Hotline-a osnovat će se i Centar za podršku i informiranje roditelja i djece.

(Klik na sliku za uvećanje)

Spolni delikti strana 1 Spolni delikti strana 2

“Prošle godine u Hrvatskoj zabilježen je 141 slučaj seksualnoga zlostavljanja djece putem interneta ili korištenja djece za pornografiju, što je preveliki broj”, rekao je koordinator Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Boris Radanović na konferenciji za novinare.

U sklopu projekta predviđen je i razvoj mobilne aplikacije koja će educirati djecu za sigurnu uporabu interneta, kako zaštititi svoje osobne podatke te kako se zaštititi od sextinga. Pored ovoga provesti će se istraživanje na nacionalnoj razini o sigurnoj uporabi interneta koje će uključivati 90 škola iz 22 grada u Republici Hrvatskoj. Rezultati dobiveni navedenim istraživanjem poslužiti će kao temelj za izradu znanstvenih radova i kurikuluma koji će ući u program fakultetskog obrazovanja.

Kad je riječ o edukacijama na temu sigurnosti na internetu, Projekt predviđa održavanje edukacija za psihologe osnovnih i srednjih škola, organizaciju webinara za web detektive (djeca obučena da prepoznaju i prijave štetan sadržaj) te trening za policajce (prevencija nasilja). Projekt će donijeti nove i zanimljive alate za borbu protiv nasilja na internetu (razvoj igre koja će se moći skinuti s web stranice SIC-a).

Projekt osim aktivnosti predviđenih za provedbu i monitoring aktivnosti (Upravni i Savjetodavni odbor, projektni tim) predviđa i širok spektar promotivnih aktivnosti (određuje jasnu strategiju i učinkovite poruke za svaku ciljnu skupinu i posebnu pažnju posvećuje podizanju svijesti o sigurnosti na internetu). 

“U Centru za nestalu i zlostavljanu djecu se planira niz usluga koje će na zanimiljiv i edukativan način predstaviti djeci sigurno korištenje interneta te im pružiti potrebne informacije za razlikovanje dobrih od loših sadržaja na internetu”, napomenula je voditeljica projekta Centra Jelena Gilja. 

Za uspješnu provedbu projektnih aktivnosti neophodna im je uspostava besplatnog 0800 broja putem kojeg će se djeci, mladima, roditeljima i stručnim djelatnicima koji rade s djecom osigurati kontinuirana pomoć i podrška kroz savjetodavni rad. Savjetodavna linija biti će dostupna svakim radnim danom od 8 do 20 sati.

Putem navedene linije korisnici će biti u mogućnosti dobiti savjet ili informaciju kako se nositi s neprimjerenim sadržajem na internetu, neprimjerenim kontaktom te kako se suočiti s navedenim iskustvom. Također, biti će u mogućnosti svaki sadržaj za koji smatraju da nije primjeren, prijaviti ga putem navedene linije. Telefonska linija biti će dostupna na razini cijele Hrvatske, a savjete i pomoć pružati će stručni suradnik – psiholog.

U drugim zemljama Europske unije navedena linija je dostupna već dugi niz godina, a Centar za nestalu i zlostavljanu djecu ovime će osigurati da se i Hrvatska kao članica Europske unije pridruži drugim zemljama i da poseban doprinos na području zaštite djece i mladih od neprimjerenih i opasnih sadržaja putem interneta.

Također, tu je i Facebook priručnik izrađen u suradnji sa europskim centrima za sigurniji internet, koji se daje na besplatno korištenje za djecu i roditelje. U njemu su obrađene osnovne informacije kako bi se bolje informirali mladi i roditelji o osnovnim funkcijama i načinima zaštite na Facebooku!

(Klik na sliku za uvećanje)

Facebook priručnik strana 1 Facebook priručnik strana 2

Više informacija potražite na njihovoj službenoj web stranici.

Plakat JPG


VEZANO