02.11.2015.

NAJNOVIJE

Vodena vrata – prostor za okupljanja, manifestacije i informiranje turista

Osječka povijesna jezgra – Tvrđa, u petak je dobila potpuno novo lice nakon obnovljenih Vodenih vrata, koja će zasigurno privući brojne građane i turiste. Ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš i ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak otvorili su Vodena vrata, a riječ je o atraktivnom javnom prostoru koji služi za okupljanja, druženja, manifestacije i kao informacijski punkt za turiste.

Vodena vrata još uvijek nisu dovršena u potpunosti, naime, završena je prva i treća etapa radova, a sada slijedi druga etapa uređenja od vodotornja do cestovnog mosta. O cijelom projektu obnove Vodenih vrata, detaljno je za Radio Osijek objasnio ravnatelj Agencije za obnovu Tvrđe Željko Andraši:

“Nakon izgradnje dravske obaloutvrde jedini očuvani dio bedema Tvrđe, koji se sastoji od velikog bastiona sv. Eugena i dijela tvrđavske kurtine s Vodenim vratima istočno od bastiona, bio je nasipom zemlje za izravnavanje zatrpan još dodatno u znatnom dijelu svoje izvorne visine. Istočni zid bastiona i dio kurtine zemlja je prekrila u gotovo jednoj trećini njihove izvorne visine, a i svi drugi dijelovi bedema prema Dravi “utonuli” su prekomjerno u zaravnani zemljani nasip između obaloutvrde i bedema. Tako podignuti nasip zemlje sakrio je i izmijenio bitne elemente arhitekture bedema, posebno njihove izvorne proporcije i monumentalnost, ali je istovremeno i fizički ugrozio bedeme zbog znatnog podizanja razine vlage i činjenice da je pitanje odvodnje ostalo potpuno neriješeno, jer su nekadašnji odvodni kanali ostali presječeni i nisu nadoknađeni novim rješenjima. Nasip zemlje, također je ostavljen kao urbanistički nedefinirana zaravnana i zatravljena površina, koja je potpuno negirala nekadašnju vrlo slojevitu i iznijansiranu arhitekturu predprostora Vodenih vrata, čiji su ostaci ostali zatrpani, nepoznati i prekriveni nasipom.

Povodom 300. godišnjice gradnje Vodenih vrata 2010. godine pokrenuti su istražni radovi kojima je posebna pozornost skrenuta na povijesnu, ali i ambijentalnu i urbanističku vrijednost predprostora neposredno ispred Vodenih vrata. Arheološkim istraživanjima u srpnju i rujnu 2010, te srpnju i studenom 2011.g. potvrđeni su rezultati konzervatorske studije Tvrđe koja je ukazala na izvorno postojanje jedne “pojednostavljene” lunette pred Vodenim vratima, tipične za arhitekturu Nicolasa Doxata de Demoreta, glavnog projektanta carskih tvrđava u vrijeme princa Eugena Savojskog, te na činjenicu da se isto to rješenje opetovano ponavlja u projektu Filipa Harscha, glavnog projektanta u vrijeme carice Marije Terezije. Pronađeni su temeljni ostaci zidova Lunette na južnoj, istočnoj i zapadnoj strani, te dio temeljnog zida istočne strane njenog kanala (opkopa). Jedino na sjevernoj strani lunette i opkopa tragovi zidova nisu nađeni jer su očito nestali prilikom brojnih kasnijih pregradnji i nivelacija tla uz Dravu. Također je, istočno od Vodenih vrata , pronađena i izvorna podnica opkopa, a time i izvorna kota dna kanala, odnosno način uređenja dna, a pronađene su i drvene grede nekadašnjih središnjih nosača pristupnih mostova na Lunettu. Arheološki je potvrđeno da je obodni kanal naknadno višekratno pregrađivan i korišten za ugradnju pojedinih objekata, te zatrpavan, ali su te naknadne intervencije imale isključivo karakter improvizacija, od kojih je najveća svakako jedna velika zidana septička jama, nastala od nekadašnje ugrađene preljevnice kanalizacije u opkopu uz zid bastiona.

Lunetta Vodenih vrata je predstavljala jednostavno, ali i efikasno arhitektonsko rješenje predpristupa u grad s rijeke Drave. Njen kanal istovremeno je služio kao ocjedni kanal, osobito u vrijeme niskog vodostaja, a kao specifični “otok” pred gradskim vratima, uz funkciju pojačavanja obrane vrata, lunetta je istovremeno bila i najoptimalnije funkcionalno rješenje pristupa u grad s rijeke. Uz to, Lunetta Vodenih vrata imala je i izrazitu likovnu spomeničku vrijednost, koja je osobito izražena u pažljivo projektiranom položaju istočnog pristupnog mosta. Most je u cilju pojačanja karakteristične barokne sceničnosti pristupa gradskim vratima bio smješten u odabranoj točki u kojoj se preklapa os vrata sa zvonikom franjevačke crkve u pozadini te s linijom produžetka sjeverozapadne flanke bastiona.”

Stoga, razlozi za uređenje predprostora Vodenih vrata obnovom Lunette i njenog opkopa su višestruki. Na temelju rezultata provedenih istraživanja prostora ispred Vodenih vrata i dobivenih smjernica za izradu projekta uređenja, projektom se predviđa uredenje Kompleksa Vodenih vrata u tri faze, odnosno:

I i II faza – restitucijom Lunette ispred Vodenih vrata s pripadajućim građevinama u gabaritima preuzetim iz povijesnih nacrta, a potvrđenim provedenim istražnim radovima.

II faza – uređenjem zelenih površina i pješačkih staza na potezu od Vodotornja na zapadu do cestovnog mosta na rijeci Dravi na istoku, koja podrazumijeva prostor namijenjene šetnji, okupljanju, informiranju i rekreaciji građana i posjetitelja Tvrde.

Tvrđu kao kulturno i turističko središte čeka još dvanaest projekata koji su u različitim fazama pripremljenosti ukupne vrijednosti 74 milijuna kuna koji će se nominirati za fondove EU-a. Agencija je pripremila projektnu dokumentaciju i već sada dobila građevinske dozvole za dva projekta koji se mogu nominirati za EU sredstva.

Prvi projekt je obnova komunalne infrastrukture vrijedan 8 milijuna eura, a drugi projekt uređenja Trga Vatroslava Lisinskog vrijedan 2,5 milijuna kuna.

Foto: Glas Slavonije


VEZANO