25.02.2014.

NAJNOVIJE

“Zvončari i maškare” – literarni natječaj

Udruga za kulturu „Ča?“ raspisuje literarni natječaj „Zvončari i maškare“.

 

 

Teme:

1)      Mesopust/poklade u mom kraju

2)      Tradicija moga kraja

3)      Ja kao zvončar ili maškara

 

 

Primjerice, na području Halubja tradicionalna je ritualna praksa Halubajskih zvončara, koja postoji više od 150 godina, a kojoj je cilj komunikacija s mještanima. Više o tome možete naći i u slikovnici „Halubajski zvončari“ autorice Tatjane Udović

 

Literarni radovi šalju se isključivo na e-mail: natjecaj.ca@gmail.com, a radovi se šalju u word formatu. Radove je potrebno potpisati imenom i prezimenom, navesti godinu djeteta i školu ili dječji vrtić koje dijete polazi te ime, prezime i e-mail adresu mentora/ice. Dobrodošli su literarni radovi pisani narječjem, no mogu biti pisani i standardom. Pravo sudjelovanja imaju djeca do 14. godina starosti, a natječaj traje do 10.ožujka 2014. godine. Odabrani radovi će biti objavljeni na web stranici Udruge, u suradnji s TJstudiom.

 

Cilj ovog Natječaja je upoznavanje djece s običajima svoga kraja, ali i šire, te poticanje djece na izražavanje i  literarno stvaralaštvo.


VEZANO